Keuren elektrisch gereedschap

G-Testing is gespecialiseerd in het keuren en testen van al uw elektrisch gereedschap. G-Testing voert deze testen uit volgens de richtlijnen zoals deze gesteld zijn in de NEN-3140. Als u uw apparatuur ter keuring aanbied zal onze gediplomeerde keurmeester (VP NEN-3140) het apparaat eerst grondig visueel inspecteren. Als het apparaat visueel 100% in orde is wordt het apparaat elektrotechnisch getest middels een computer gestuurde PAT meter. Deze manier van testen sluit uit dat metingen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden en u als klant bent derhalve verzekerd van het feit dat op het moment van keuren uw apparaat aan alle wettelijke eisen voldoet. Na goedkeuring krijgt het apparaat een keuringssticker en ontvangt u een test certificaat zodat uw apparaat weer veilig ingezet kan worden.